Milan Đokić : Od države novac za kupovinu IMT-a i pomoć višnjarima

Za usvajanje rebalansa budžeta, odnosno za donošenje odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu bilo je potrebno evidentirati transfer od 90 miliona dinara, kao najveći transfer koji je opština Knjaževac ikada dobila od Vlade Republike Srbije. Takođe neophodno je evidentirati i dva manja transfera od po 240 hiljada dinara i 200 hiljada dinara koja je opština dobila od Ministarstva za rad i Komesarijata, istakao je juče na sednici Skupštine opštine Knjaževac, predsednik opštine Milan Đokić.

 

Ove transfere neophodno je raspodeliti i sva sredstva će biti raspodeljena na korist i strateški razvoj opštine Knjaževac.
Predsednik opštine Milan Đokić rekao je da će sredstva biti raspodeljena na sledeći način : „78 miliona i 500 hiljada dinara za kupovinu hale IMT-a, fabrike ozubljenja. 5 miliona dinara dodajemo u budžetski fond za razvoj poljoprivrede. Mi smo se odlučili da strateški motivišemo naše proizvođače višnje tako što ćemo im isplatiti još 3 dinara po kilogramu. Isplate će biti maksimalno do 100 hiljada dinara po gazdinstvu. 3 miliona i 700 hiljada dinara za održavanje vodovoda u Krenti i Štitarcu. 2 miliona i 400 hiljada dinara izrada projekta za izvođenje za izgradnju hotela na Banjici“.
Takođe ostala sredstva iz ovih transfera biće raspodeljena i na osvetljenje u selu Kaličina, kao i na povećanje plata za decembar mesec, istakao je predsednik opštine Milan Đokić.