Lokacije za montažne objekte

Lokacije za montažne objekte

Opština Knjaževac raspisala je oglas o davanju u zakup lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata na javnim površinama.

 

Kiosci, garaže, barake moći će da postavljaju u skadu sa Planom lokacija za montažne objekte, a zakup će važiti pet godina.

Prijave se podnose od 4. do 11. februara, a javno nadmetanje biće održano 13. februara, počev od 10:00 časova u sali Opštinskog veća.

Oglas je objavljen na sajtu opštine www.knjazevac.rs, na oglasnoj tabli opštinske uprave, a bliže inforamacije mogu se dobiti na telefon 731-623, lokal 132.