Lokacije za montažne objekte

Opština Knjaževac objavila je oglas radi davanja u zakup lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata na javnim površinama javnim nadmetanjem.

 

Tekst oglasa objavljen je na oglasnoj tabli opštinske uprave i na zvaničnom sajtu opštine www.knjazevac.rs. Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 731-623, lokal 124.