Lakše do ličnih dokumenata

Računari i laserski štampači, koje je opština Knjaževac dobila na osnovu ugovora sa Kancelarijom za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja Vlade Srbije, podići će rad matične službe, a građanima omogućiti da lakše dođu do ličnih dokumenata.

Ugovor je juče, u ime opštine, potpisala zamenica predsednika dr Ljubica Nikolić.

Knjaževac je dobio 14 računara i 7 laserskih štampača.