Kuće za socijalno stanovanje

Kuće za socijalno stanovanje

Opštinsko veće, za potrebe realizacije projekta “Socijalno stanovanje” pribavlja tri kuće sa okućnicom u Knjaževcu ili selima koja gravitiraju gradu.

(Balanovcu, Berčinovcu, Bulinovcu, Crvenju, Donjem Zuniču, Drečinovcu, Gornjem Zuniču, Glogovcu, Grezni, Kaličini, Lepeni, Orešcu, Podvisu, Potrkanju, Ravni, Rgoštu, Stastavku, Slatini, Štipini, Štitarcu, Trgovištu, Valevcu, Vidovcu, Žlnu i Žukovcu). Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, vlasnici kuća i zemljišta upisani u katastar nepokretnosti. Pisane ponude podnose se do 24. septembra, a javno otvaranje obaviće se 27. septembra 2012. godine, u sali Opštinskog veća, u 10 časova. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Skupštini opštine ili putem telefona 731-623, lokali 110 ili 132. Dokumentaciju možete preuzeti ovde.