Kontrola rada ugostiteljskih objekata

Kontrola rada ugostiteljskih objekata

Odeljenje za inspekcijske poslove opštine Knjaževac obaveštava sva preduzeća i radnje, koja obavljaju ugostiteljsku delatnost, da se pridržavaju istaknutog radnog vremena utvrđenog Odlukom o rasporedu radnog vremena.

Najduže trajanje radnog vremena ugostiteljskih objekata je radnim danom od 7:00 do 24:00 časova, a u dane državnih praznika i vikenda od 7:00 do 1:00 čas posle ponoći. Kako je evidentno uočeno prekoračenje radnog vremena ugostiteljskih objekata, a naročito u dane vikenda, obaveštavaju se svi vlasnici ugostiteljskih objekata da će u narednom periodu biti redovna kontrola noćnog rada kafića, kafana i noćnih klubova na teritoriji opštine Knjaževac. Svako prekoračenje radnog vremena sankcionisano je mandatnom kaznom na licu mesta i podnošenjem prekršajnih prijava sudiji za prekršaje kako pravnom licu i preduzetnicima, tako i fizičkim licima. Nadzor i kontrolu vršiće komunalna inspekcija opštine Knjaževac.