Konkurs za realizaciju programa Stručna praksa 2013.

Konkurs za realizaciju programa Stručna praksa 2013.

Na osnovu Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Nacionalne službe za zapošljavanje i Opštine Knjaževac za 2013. godinu, Opština Knjaževac raspisuje Konkurs za realizaciju programa Stručna praksa u 2013. godini.

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima sa VI i VII stepenom stručne spreme koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme, a radi  sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa. 

Tekst konkursa preuzmite ovde.

Zahtev za učešće u programu Stručna praksa 2013. preuzmite ovde.