Konkurs za naknadu troškova u domovima učenika

Konkurs za naknadu troškova u domovima učenika

Opština Knjaževac objavila je Konkurs za ostvarivanje prava na naknadu troškova smeštaja i ishrane u domovima učenika srednjih škola za školsku 2012/2013. godinu.

Opština će nadoknaditi troškove za 50 učenika. Rang lista biće utvrđena na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i socijalno – ekonomskog statusa porodice. Prijave se podnose od 13. do 28. septembra. Spisak potrebne konkursne dokumentacije dostupan je na zvaničnom sajtu Opštine: knjazevac.rs