Konkurs za finansiranje projekata udruženja iz budžeta opštine Knjaževac za 2014. godinu

Konkurs za finansiranje projekata udruženja iz budžeta opštine Knjaževac za 2014. godinu

Na osnovu člana 7. i 7a Odluke o načinu finansiranja projekata udruženja iz budžeta opštine Knjaževac, Predsednik opštine Knjaževac raspisuje drugi javni konkurs za finansiranje projekata udruženja iz budžeta opštine Knjaževac za 2014. godinu.

Ukupan iznos sredstava namenjen za finansiranje projekata udruženja putem drugog javnog konkursa, iz budžeta opštine Knjaževac za 2014. godinu, iznosi 4.400.000,00 dinara.

Prateću dokumentaciju preuzmite ovde.