Konkurs projekta ''Podrška za budućnost''

Konkurs projekta ''Podrška za budućnost''

Sprovodeći projekat ''Podrška za budućnost'', koji realizuje u saradnji sa opštinom Sokobanja, opština Knjaževac raspisala je javni konkurs za podršku start – ap biznisu u poljoprivredi i turizmu.

Pravo učešća na konkursu i na bespovratnu pomoć imaju građani sa teritorija opština Sokobanja i Knjaževac, koji spadaju u kategoriju teže zapošljivih lica. To su mladi od 15 do 24 godine, žene iz seoskih sredina i Romi.

Bespovratna pomoć dodeljuje se u poljoprivredi za nabavku stoke, opreme, nabavku plastenika, sistema za navodnjavanje, sertifikovanih sadnica, košnica i pčela.

Bespovratna pomoć u turizmu dodeljuje se za nabavku opreme, materijala, kao i izradu promotivnih materijala.

Visina bespovratne pomoći je u rasponu od 35.000 do 350.000 dinara za indivudalne zahteve, odnosno do 1.180.000 dinara za udruženja, zadruge i socijalna preduzeća.

Pomoć se ne vrši u novcu, već dodelom tražene opreme.

Rok za podnošenje prijava je 15. jun ove godine.

Konkurs je objavljen na sajtovima opština Sokobanja i Knjaževac.

Informacije, neophodne za učešće na javnom pozivu, mogu se doboti na telefone: 018 830 030 i 018 830 173, lokal 126. Kontakt osobe su Marija Žikić i Aleksandra Jakovljević.