Kolegijum Zaječarskog okruga u Knjaževcu

U okviru saradnje područnih jedinica organa državne uprave, koje obavljaju poslove na području Zaječarskog upravnog okruga, sa jedinicama lokalne samouprave, danas je u Knjaževcu održan Kolegijum okruga.

Na sastanku je razmatrana aktuelna problematika na teritoriji opštine Knjaževac, razmenjena su dosadašnja iskustva republičkih i opštinskih inspektora u pojedinim oblastima, a razgovaralo se i o eventualnim zajedničkim akcijama i drugim merama koje treba preduzeti radi rešavanja postojećih problema i suzbijanja nezakonitosti u radu pravnih i fizičkih lica.  

Cilj održavanja ovakvih kolegijuma je podizanje postojeće saradnje između republičkih i opštinskih organa na viši nivo kako bi se u interesu građana što bolje obavljali poslovi državne uprave, a prvenstveno poslovi inspekcijskog nadzora.