Knjaževcu certifikat NALED-a

Nakon dvogodišnjeg procesa, opština Knjaževac je i zvanično ispunila uslove za dobijanje prestižnog NALED-ovog certifikata opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem.

U dopisu koji je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj uputila opštini Knjaževac i Agenciji za razvoj Knjaževca, pored  ostalog se navodi :

"Opština je ostvarila uslov za sticanje Certifikata opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem i kvalifikovala sa za dalju promociju kao opština sa dobrom poslovnom klimom. Želeli bismo da vas ohrabrimo da i u predstojećem periodu nastavite rad, obezbeđujući konstantan kvalitet servisa ka građanima i privredi."

Inače certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem je proces koji promoviše standarde efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocenu kvaliteta usluga i informacija koje opštine pružaju investitorima i privrednicima. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj pokrenula je program certifikacije opština 2007. godine.