Knjaževcu 5,3 miliona dinara za socijalne programe

Knjaževcu 5,3 miliona dinara za socijalne programe

Igor Stevanović, zemenik predsednika Skupštine opštine Knjaževac, potpisao je sa Zoranom Đorđevićem, ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti.

Opštini Knjaževac je opredeljen iznos od 5.385.348,67 dinara na godišnjem nivou, i to za unapređenje postojećih i razvijanje novih usluga socijalne zaštite u lokalnim samoupravama, a na osnovu Uredbe o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti.

Usluge iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, koje će se finansirati sredstvima iz namenskih transfera, podrazumevaju dnevne usluge u zajednici, usluge smeštaja u prihvatilište, usluge ličnog pratioca detetu sa inavliditetom, usluge personalne asistencije dostupne punoletnim licima sa invaliditetom, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, kao i ostale usluge socijalne zaštite.

Ukupno izdvojena sredstva iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za lokalne samouprave u celoj Srbiji za ovu namenu je 756 miliona dinara, a prednost su imale opštine i gradovi sa nižim stepenom razvijenosti.