Knjaževac-primer efikasne lokalne uprave

Opština Knjaževac je dobar primer efikasne i transparentne lokalne samouprave, kažu u Stalnoj konferenciji gradova i opština.

U savezu, koji okuplja gradove i opštine Srbije, nadaju se da će našim primerom poći i ostale sredine, kako bi se svuda u zemlji unapredilo poslovno okruženje, a administracija bila bliža i građanima i privredi.