Kazne za neočišćene trotoare

Kazne za neočišćene trotoare

Korisnici stambenih, poslovnih i drugih prostorija u obavezi su da uklone sneg i led sa trotoara i drugih javnih površina, saopšteno je iz Opštinske uprave.

Sneg i led se moraju očistiti odmah po prestanku padavina. Ako je do prestanka padavina došlo u toku noći, sneg i led treba očistiti najkasnije do osam časova narednog dana dužinom objekta koji se koristi, svako prema svom stambenom, ili poslovnom objektu, dvorištu, ili placu, kako bi se obezbedilo bezbedno kretanje pešaka.

Izvršenje ove obaveze kontrolisaće komunalna inspekcija, koja će za neočišćeni sneg i led izricati novčanu kaznu na licu mesta, ili pokretati prekršajni postupak.