Kako pomoći deci sa smetnjama u razvoju?

U opštini se danas razgovaralo o pomoći deci sa smetnjama u razvoju.

Direktori osnovnih škola i roditelji dece sa smetnjama u razvoju upoznali su predstavnike lokalne samouprave o problemima koji ih tište. Potreban je veći broj asistenata, logoped, bolji prevoz... Rešenje većine problema je moguće, kažu u lokalnoj samoupravi.