Još vremena do izbora novog predsednika Skupštine

Danas je održana 27. sednica Skupštine opštine Knjaževac, na kojoj, uprkos očekvanjima opozicije, nije došlo do izbora novog predsednika lokalnog parlamenta. Umesto toga, usvojene su izmene Poslovnika o radu, kojim taj izbor nije, kao do sada, vremenski ograničen.

Početak 27. zasedanja Skupštine opštine Knjaževac obeležile su primedbe opozicije na dnevni red. I  Dragan Mančić, šef odborničke grupe ''Za Knjaževac zajedno'' i nezavisni odbornik Miodrag Ivković, očekivali su da će na ovom skupštinskom zasedanju biti izabran novi predsednika lokalnog parlamenta.
''Ovde je došlo do kardinalnog kršenja poslovnika o radu i ja tražim odgovornost svih onih koji su doprineli da se izvrši kršenje poslovnika'', kazao je Ivković.

Zašto do izbora predsednika Skupštine nije još uvek došlo, videlo se na kraju sednice, kada  se pred odbornicima našao predlog  izmena Poslovnika o radu Skupštine, kojim za taj izbor ne postoji vremensko ograničenje. Opozicioni odbornici tvrdili su da se na taj način krši Zakon.

''Neophodno je da Skupština ima predsednika i ako vi za mesec dana niste našli među vas tridesetoro ko treba da bude predsednik, onda treba da se pitate šta radite sa drugim odlukama i kako treba da se pojavite pred građanima Knjaževca'', istakao je Mančić.

Vladajuća većina želi vreme, kako bi pronašla pravo i dobro rešenje za ovu funkciju, kazao je predsednik Opštine Milan Đokić.

''Želimo da damo sebi vreme da nađemo zaista pravo i dobro rešenje. Zbog čega bismo robovali odredbama iz Poslovnika, koje definišu rok od 30 dana. Zašto da žurimo sa izborom predsednika SO ? Ja sam predsednik Opštine već drugi mandat i, najiskrenije, ni od prethodna dva nismo imali kao grad nikakve vajde, samo trošak, pa zašto da žurimo, da nametnemo građanima još jedan trošak.''

''Verovatno, ko god da dođe ovde, makar to bila i Maja Gojković lično, neće biti dovoljno dobra za sve one potrebe koje ima predsednik Opštine sa svojim saradnicima,'' replicirao je Dragan Mančić, dok je Miodrag Ivković izrazio javno zgražavanje onim što je predsednik rekao.

Ostale tačke dnevnog reda, poput izveštaja o radu Crvenog krsta, ili mreže javnih predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, prošle su bez diskusija i usvojene većinom glasova odbornika, u čijim redovima je od danas, u odborničkoj grupi ''Za Knjaževac zajedno'' i Nina Milutinović, nastavnica razredne nastave.