Još puno posla na Staroj planini

Infrastrukturni radovi na Staroj planini nastaviće se i u narednoj godini.

Pored putnog pravca Konjarnik-Leskova, sredstvima Ministarstva finansija i privrede-sektora za turizam, biće izgrađeno još nekoliko putnih pravaca do Niša, Sokobanje i Pirota. 

Opština Knjaževac nastaviće sa izradom planske dokumentacije za komunalno  opremanje Konjarnika. Očekuje se da se u narednoj godini znatna sredstva u opštinski budžet sliju iz boravišnih taksi, rekao je građanima Knjaževca predsednik opštine Milan Đokić u petak, tokom javne rasprave o budžetu za 2013.godinu.