Još jedan korak do plana uklanjanja otpada životinjskog porekla

U Knjaževcu je danas održana radionica u okviru programa obuke lokalnih samouprava za uspostavljenje sistema za neškodljivo uklanjanje otpada životinjskog porekla.

Razgovaralo se o uslovima za izgradnju i funkcionisanje sistema sakupljanja sporednih proizvoda životinjskog porekla. Da posetimo, Opština Knjaževac potpisnik je sporazuma o realizaciji ovog projekta, čiji je nosilac KOTO d.o.o. iz Ljubljanje.