Javni uvid i stručna rasprava

Javni uvid i stručna rasprava

SO Knjaževac oglašava Javni uvid i stručnu raspravu o nacrtu Plana detaljne regulacije "Ušće" i Zelene pijace u Knjaževcu i Planu detaljne regulacije graničnog prelaza "Kadibogaz".

Javni uvid trajaće 30 dana, od 30. januara do 28. februara 2013 godine, radnim danima od 8 do 15 časova u prostorijama  JP «Direkcija za razvoj ,urbanizam i izgradnju» opštine Knjaževac i u zgradi SO Knjaževac soba br.44. 
Javna sednica održaće se 01. marta 2013 godine, u 12 časova u prostorijama Skupštine opštine Knjaževac (sala Opštinskog veća).

Uvid u Nacrt navedenih planova može se izvršiti i na sajtu opštine Knjaževac www.knjazevac.rs