Javni pozivi

Javni pozivi

Opštinska uprava Knjaževac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da je dana 30.3.2013. godine, u dnevnim listovima "Politika" i "Večernje novosti", Nacionalna služba za zapošljavanje objavila sledeće javne pozive:

1. Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u 2013. godini
2. Javni poziv za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2013. godini
3. Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2013. godini
4. Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova za osobe sa invaliditetom u 2013. godini
5. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje javnih mesta u 2013 godini
6. Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini
7. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini
8. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2013. godini.

Tekstovi javnih poziva i prateća dokumentacija mogu se preuzeti sa zvaničnog sajta Nacionalne službe za zapošljavanje, od ponedeljka 1.4.2013. godine i u ispostavi NSZ u Knjaževcu.