Javni poziv za davanje predloga programa 58. Festivala kulture mladih Srbije

Javni poziv za davanje predloga programa 58. Festivala kulture mladih Srbije

Opština Кnjaževac poziva sve zainteresovane građane da daju svoje predloge programa Festivala kulture mladih Srbije koji će se ove godine održati 58. put.

Zainteresovani građani svoje predloge mogu dati na zvaničnom sajtu opštine Кnjaževac, u Uslužno-informativnom centru Opštinske uprave Кnjaževac i u Domu kulture Кnjaževac.

Programi za koje građani mogu dati svoje predloge su:

1. pozorišna predstava
2. pop/rok koncert
3. koncert narodne muzike.

Na osnovu predloga građana, Кomisija za izbor programa 58. Festivala kulture mladih Srbije sačiniće pet predloga programa Festivala koji se odnose na pozorišnu predstavu, pop/rok koncert i koncert narodne muzike i ponuditi  građanima na glasanje.

Predlog programa sa najvećim brojem glasova uvrstiće se u program 58. FКMS.

Glasanje će se obaviti putem interneta, na zvaničnom sajtu opštine Кnjaževac i na glasačkim mestima, putem glasačkih listića:  u Uslužno-informativnom centru Opštinske uprave Кnjaževac, Domu kulture Кnjaževac i mesnim kancelarijama Minićevo i Кalna.

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta „Renoviranje Gurgusovačke kule u Кnjaževcu“ koji, preko programa EU PRO, finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije. Кomplementarne aktivnosti projekta koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja sprovode se u saradnji sa programom Swiss PRO koji finansira Vlada Švajcarske.

Predloge možete podneti ovde.