Javni oglas radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Knjaževac, putem javnog nadmetanja

Javni oglas radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Knjaževac, putem javnog nadmetanja

Opština Knjaževac raspisuje Oglas za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju objekata sa namenom prema planskom dokumentu na osnovu koga se izdaju lokacijski uslovi, odnosno građevinska dozvola, na lokaciji u Drenovcu.

Više informacija na www.knjaževac.rs