Javne nabavke Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju

Javne nabavke Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju

Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac je u postupku javnih nabavki zaključila ugovore sa više izvodjača radova.

U postupku javne nabavke za redovno održavanje i sanaciju nekategorisanih i poljskih puteva, oblikovane po partijama zaključeni su dana 03. 04. 2013 godine ugovori izmedju Javnog preduzeća Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac kao naručioca sa sledećim ponudjačima kao izvodjačima:

Partija 1: - Prevoz rasutih materijala i njihovo razastiranje
                A. G. R. "Bidža-kop" Knjaževac vrednost ugovora 822.000,00 dinara sa PDV-om.

Partija 2: - Rad utovarivača
                D. V. P. Erozija Knjaževac vrednost ugovora 108.000,00 dinara sa PDV-om.

Partija 3: - Rad valjka 8 - 11t
                A. G. R. "Bidža-kop" Knjaževac vrednost ugovora 52.800,00 dinara sa PDV-om.

Partija 4: - Rad buldožera TG - 110
                SZR "Buldokop" Knjaževac vrednost ugovora 599.800,00 nije u sistemu PDV-a

Partija 5: - Rad buldožera TG - 140
                D. V. P. Erozija Knjaževac vrednost ugovora 192.000,00 dinara sa PDV-om.

Partija 6: - Izrada cevastog propusta Ø600мм
                Kipertrans DOO Knjaževac vrednost ugovora 322.800,00 dinara sa PDV-om.

Partija 7: - Rad kombinirke
                S. A. R. "Gaca" Knjaževac vrednost ugovora 68.376,00 dinara sa PDV-om.


U postupku javne nabavke za popravku stepeništa prema Gurgusovačkoj kuli oblikovane po partijama zaključeni su dana 05.04. 2013 godine ugovori izmedju Javnog preduzeća Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac kao naručioca sa sledecim ponudjačima kao izvodjačima:


Partija 1: - betonski radovi
                DDO "Sloga" Vlasotince vrednost ugovora 543.600,00 dinara sa PDV-om.


Partija 2: - Izrada i ugradnja rukohvata
                SZR "Moj profil" Knjaževac vrednost ugovora 38.000,00 nije u sistemu PDV-a