Javna rasprava o Strategiji korišćenja energije reka

Javna rasprava o Strategiji korišćenja energije reka

Javna rasprava o Predlogu strategije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala opštine Knjaževac biće održana sutra.

Ovaj dokument može se pogledati na zvaničnom sajtu opštine . Inače, Knjaževac je prva opština u Srbiji u kojoj je izrađena ovakva strategija, kao polazni dokument u investiranje u obnovljive izvore energije. Javna rasprava biće održana u sali Opštinskog veća od 12,00 časova.