Javna rasprava o planovima za Staru planinu

Javna rasprava o planovima za Staru planinu

Odeljenje za urbanizam, komunalne delatnosti i inspekcijske poslove Skupštine opštine Knjaževac, organizuje javni uvid i stručnu raspravu o nacrtima plana generalne regulacije turističkih punktova na Staroj planini.

Na javnom uvidu biće plan regulacije Goleme reke sa turističkim punktom Mirica, kao i nacrt plana generalne regulacije turističkog punkta Kozarnica .

Javni uvid moguć je do 12. septembra radnim danima od 8,00 do 15,00 časova u Direkciji za razvoj, urbanizam i izgradnju i u zgradi opštine, soba broj 44.

Javna prezentacija biće održana 23. avgusta u 12,00 časova u Domu kulture, a javna sednica 26. septembra u 12,00 časova u sali Opštinskog veća. Uvid u planove moguć je i na sajtu opštine www.knjazevac.rs.

Primedbe na planirana rešenja mogu se dostaviti opštinskoj upravi najkasnije do 12. septembra.