Javna nadmetanja za poslovni prostor i montažne objekte

Javna nadmetanja za poslovni prostor i montažne objekte

Opštinsko veće, na sednici održanoj 19. jula, raspisalo je oglase za davanje u zakup poslovnog prostora i postavljanje manjih montažnih objekata.

Opština Knjaževac objavila je oglas o davanju u zakup poslovnog prostora javnim nadmetanjem. Oglasom je obuhvaćeno ukupno 13 poslovnih prostorija i garaža u gradu i selima. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva pravna i fizička lica, koja polože kauciju u visini početne mesečne zakupnine i prilože izjavu o prihvatanju svih uslova iz oglasa. Kaucija se uplaćuje u budžet Opštine, na žiro račun broj 840-592804-17, prilikom podnošenja pisane prijave za javno nadmetanje. 


Objavljen je i oglas radi davanja u zakup lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata na javnim i ostalim površinama, javnim nadmetanjem. Za oba oglasa, pisane prijave podnose se u periodu od 26.07.2013. godine do 02.08.2013. godine. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/731-623, lokal 132. 

Oglas o davanju u zakup poslovnog prostora preuzmite ovde.

 

Oglas radi davanja u zakup lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata na javnim i ostalim površinama preuzmite ovde.