Javna nabavka novogodišnje dekoracije

Javna nabavka novogodišnje dekoracije

JP Direkcija za razvoj raspisala je poziv za javnu nabavku novogodišnjih dekorativnih elemenata.

Predmet javne nabavke za koju je poziv raspisalo Javno preduzeće Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac su svetiljke za novogodišnje jelke. Pravo učešća imaju svi ponudjači koji ispunjavaju uslove predvidjene Zakonom i konkursnom dokumentacijom. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponudjena cena. Rok za podnošenje ponuda je 6. decembar 2013. godine do 13 časova. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 731-015.