Jačanje kapaciteta za rad sa privredom

Jačanje kapaciteta za rad sa privredom

Opština Knjaževac odabrana je od strane NALED-a i Regionalne razvojne agencije Srbije za jednu od od 20 lokalnih samouprava obuhvaćenih projektom „Jačanje struktura u lokalnoj samoupravi za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima“.

 

Cilj projekta je da se uz podršku Regionalne razvojne agencije Srbije i Ministarstva privrede ojačaju kapaciteti odabranih lokalnih samouprava za rad sa postojećom privredom i da se kreiraju nove mere podrške lokalnim samoupravama i privredi na lokalnom i nacionalnom nivou.