Izmirite prvu ratu duga

Izmirite prvu ratu duga

Iz poreske uprave podsećaju poreske obveznike, koji su stekli pravo na uslovni otpis kamate i mirovanje poreskog duga, u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga i Odluke skupštine opštine o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga, da izmire prvu rata reprograma do 31. januara 2015. godine.

 

Poreskim obveznicima dug je mirovao do 31. decembra 2014. godine nakon čega su stekli pravo na plaćanje glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate, bez sredstava obezbeđenja.