Izbori za savete nacionalnih manjina: Uvid u birački spisak

Izbori za savete nacionalnih manjina: Uvid u birački spisak

Građani opštine Knjaževac i interno raseljena lica sa mestom boravišta na teritoriji opštine Knjaževac, mogu izvršiti uvid u Poseban birački spisak svakog radnog dana od 7,00 до 15,00 časova u kancelariji broj 10 u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Građani mogu tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka, na način i po postupku utvrđenom zakonom, a u vezi sa predstojećim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su raspisani za 4. novembar.