Ističe rok za plaćanje poreza

Ističe rok za plaćanje poreza

Obaveštavaju se poreski obveznici – preduzetnici, pravna i fizička lica da ističe rok za plaćanje lokalnih poreskih obaveza za 2014. godinu, poreza na imovinu, posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i neplaćene rate za naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta.

 

Poreskom obvezniku koji ne izvrši uplatu poreza utvrđenog u poreskoj prijavi, odnosno rešenjem lokalne poreske administracije, obračunava se pre svega kamata, a propisana je i mogućnost izricanja novčane kazne u iznosu od 50 % utvrđenog poreza, a ne manje od 50.000 dinara. Zbog toga je neophodno blagovremeno izmirenje poreskih obaveza, a sve informacije mogu se dobiti u Odeljenju za budžet, finansije i utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda opštine Knjaževac.