Ispitan kvalitet vode za piće

Ispitan kvalitet vode za piće

Na osnovu zaključka Opštinskog veća, opština Knjaževac poverila je uzorkovanje i ispitivanje hemijske i bakteriološke ispravnosti vode za piće u Zavodu za javno zdravlje “Timok” u Zaječaru.

Uzorkovanje je objavljeno sa jednog, ili dva izvora, sa kojih se snabdeva najveći broj ljudi, a na osnovu predloga predsednika mesnih zajednica. Prema rezultatima, voda sa javnih česama u Štipini, Valevcu i Kaličini je ispravna. Ispravna je voda i na jednoj prelivnoj kaptaži u Stogazovcu. U ovom selu je, međutim jedna prelivna kaptzaža neispravna zbog prisustva streptokoka fekalnog porekla, aerobnih mezofilneih bakterija na 37 odsto C, kolifornih bakterija fekalnog porekla. Neispravna je voda sa česama u domaćinstvima Zlatka Mitića, Mike Lazarevića i Miše Milojevića u Bučju. U Zubetncu je neispravna voda na česmama u domaćinstvu Žižana Miliva i Aleksandra Ilića. U Knjaževcu, neispravna je voda sa javne česme ''Ranđelovska''. Zavod za javno zdravlje ''Timok'' predložio je mere čišćenja i dezinfekscije.