Gradonačelnici i predsednici opština traže laboratoriju za PSR testiranje

Gradonačelnici i predsednici opština traže laboratoriju za PSR testiranje

Juče je u velikoj sali Skupštine grada Zaječara održan zajednički sastanak načelnika Zaječarskog i Borskog okruga, kao i svih predsednika opština i gradonačelnika sa teritorije ovih okruga, na temu epidemiološke situacije u Timočkoj krajini.

Sastanku su prisustvovali i direktorka Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar sa saradnicima i sanitarni inspektor iz našeg okruga.
Doneti su sledeći zaključci:


1. Da se od Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar zatraži hitna procena epidemiološke situacije, kako na teritoriji Timočke krajine, tako i za svaku lokalnu samoupravu pojedinačno;


2. Da se na osnovu epidemiološke procene u lokalnim samoupravama gde je to neophodno, što pre uvede vanredna situacija;


3. Da se za potrebe građana koje pokriva Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar pod hitno, učešćem proporcionalnog broja stanovnika, nabavi laboratorija za PCR testiranje, a iz razloga ogromnog kašnjenja rezultata testova koji se upućuju u referentne laboratorije u Beograd. Zaključeno je da se ova nabavka obavi preko grada Zaječara, s tim da će ostale lokalne samouprave finansijski učestvovati u nabavci, srazmerno broju stanovnika u ukupnom broju stanovnika Timočke krajine;


4. Donet je radni zaključak da gradonačelnici i predsednici opština u dnevnoj komunikaciji koordiniraju mere, i usklađuju ih tako da se širenje zaraze virusom COVID-19, ne preliva iz jedne u drugu lokalnu samoupravu;


5. Donet je zaključak da se hitno uputi inicijativa Кriznom štabu Vlade Republike Srbije i resornom ministarstvu da se odredi potencijalna COVID bolnica za teritoriju Timočke krajine, vodeći računa o kadrovskoj osposobljenosti iste;


6. Načelnici oba okruga preuzeli su na sebe obavezu da kadrovski ojačaju sanitarnu inspekciju, kao i druge inspekcijske službe neophodne za sprovođenje u delo naredbi gradskih i opštinskih štabova za vanredne situacije.