Građevinsko zemljište na javnom nadmetanju

Građevinsko zemljište na javnom nadmetanju

Opštinsko veće raspisalo je oglas radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Knjaževac putem javnog nadmetanja.

Predmet oglasa je građevinsko zemljište u Rudarskoj ulici, površine 0,09,51 hektar, predviđeno za izgradnju objekta za individualno stanovanje ili stanovanje i poslovanje. Početna cena za otuđenje zemljišta je 203.328 dinara, a garantni iznos je 10% od početne cene. Zainteresovani mogu razgledati predmetnu parcelu u dogovoru sa JP Direkcija za razvoj. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja podnesu pisane prijave na način određen ovim oglasom i uplate garantni iznos na račun budžeta opštine. Rok za podnošenje prijava je 24. decembar, a javno nadmetanje održava se 26. decembra 2013. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona 731-623, lokali 124 i 132.

Dokumentaciju preuzmite ovde.