Građevinski materijal za izbeglice

Građevinski materijal za izbeglice

Raspisan je javni poziv za dodelu paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica u okviru Regionalnog stambenog programa. Javni poziv važi od 22. decembra ove, do 23. januara naredne godine godine i objavljen je na oglasnim tablama opštine Knjaževac, mesnih kancelarija i na internet prezentaciji opštine Knjaževac i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

 

Javni poziv važi od 22. decembra ove, do 23. januara naredne godine godine i objavljen je na oglasnim tablama opštine Knjaževac, mesnih kancelarija i na internet prezentaciji opštine Knjaževac i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Bliže informacije, kao i potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva, mogu se dobiti kod poverenika za izbeglice opštine Knjaževa ili na telefon 731-623 lok.100.