Formirana komisija za ocenu projekata medija

Formirana komisija za ocenu projekata medija

Predsednik Opštinskog veća i predsednik Opštine Milan Đokić doneo je rešenje o imenovanju komisije za ocenu projekata podnetih na konkurs za sufinasiranje medija u 2015. godini.

U komisiji su akademik dr Stojan Bogdanović, predsednik Udruženja novinara Srbije Nino Brajović i novinar Biljana Ljubisavljević. 

Članovi komisije među sobom će odrediti predsednika, koji će koordinarati rad. Nakon ocenjivanja projekata, komisija će sačiniti predlog raspodele sredstava i dostaviti ga predsedniku Opštinskog veća.