Formiran Savet za zdravlje

Formiran Savet za zdravlje

Opštinsko veće donelo je odluku o obrazovanju lokalnog saveta za zdravlje.

Članovi užeg sastava Saveta su dr Ljubica Nikolić, zamenica predsednika opštine, dr Mikica Vidojević i dr Srđan Stefanović, lekari  Zdravstvenog centra i radnice opštinske uprave Dragana Marinković i Gorica Petrović. Savet za zdravlje, pored ostalog, staraće se o razvoju, dostupnosti i kvalitetu zdravstvene zaštite, razmatraće povrede prava pacijenata i predlagati mere za zaštitu i promociju prava pacijenata. Kada to budu nalagale okolnosti, Savet će raditi u proširenom sastavu sa predstavnicima Centra za socijalni rad, filijale Fonda zdravstvenog osiguranja, škola, Nacionalne službe zapošljavanja i drugih institucija i organizacija.