Evropski progres za unapređenje romske zajednice

Evropski progres za unapređenje romske zajednice

Razvojni program Evropski PROGRES objavio je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva koje se bave unapređenjem položaja romske zajednice.

 

Cilj konkursa je da se inciraju i realizuju mere u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i bezbednosti koje će doprineti socijalnoj uključenosti Roma i Romkinja. Ovu aktivnost, donatori Programa, Evropska unija i Vlada Švajcarske, podržaće sa 150.000 evra.

Pravo učešća na konkursu imaju romske  i druge organizacije civilnog društva, kao i romske asocijacije, sa dokazanim iskustvom u sprovođenju projekata koji su usmereni na Rome. Organizacije i udruženja moraju da budu registrovane u jednoj od 34 lokalne samouprave obuhvaćene Programom, među kojima je i Knjaževac.

Konkurs je otvoren do 4. jula 2016. godine, a  više informacija o samom pozivu kao i detaljna dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na veb sajtu Evropskog PROGRES – a: www.europeanprogres.org.