Đokić u Štipini: Otvorena vrata za udružene poljoprivrednike

Uz finansijsku podršku nemačke organizacije HELP, voćari i povrtari Štipine otvorili su u prostoru seoskog doma malu hladnjaču – rashladnu komoru za čuvanje svojih proizvoda. ''Ovo je primer dobre prakse kada je u pitanju udruživanje poljoprivrednih proizvođača'', kazao je u Štipini predsednik Opštine Milan Đokić.

Novoosnovana udruženja povrtara i voćara u Štipini, uz podršku nemačke organizacije HELP i lokalne samouprave, otvorila su u seoskom domu rashladnu komoru, u kojoj je u ovom trenutku skladišten deo ovogodišnjeg roda dunja. U Štipini je danas, sa svojim saradnicima, boravio predsednik Opštine Milan Đokić.

''Nakon što smo rekonstruisali ceo objekat doma, jedan deo doma smo stavili u funkciju povrtarima i voćarima. Uz pomoć nemačke organizacije HELP,  napravili smo rashladnu komoru, kapaciteta 210 kubika, koja rashlađuje voće na temperaturi od dva od osam stepeni. Ovo je primer dobre prakse. Mi želimo da podstaknemo udruživanje naših proizvođača, jer samo udruženi mogu da dođu do ovako korisnih projekata. Zahvaljujemo nemačkoj organizaciji HELP, koja je finansirala ceo projekat''.

Svi poljoprivredni proizvođači koji žele da se udruže i tako budu zaštićeni od niskih cena, poremećaja na tržištu, ili otkupljivača, naići će na otvorena vrata, na logističku i finansijsku podršku kazao je Đokić.

''Prvi korak ka udruživanju proizvođači moraju da načine sami. Treba da imaju dobru volju, a kucaju na otvorena vrata, jer opština može da im pruži i finansijsju i logističku pomoć. Mogu da najavim da ćemo podržati voćare iz Vlaškog Polja, koji su se u zadrugu udružili među prvima u Knjaževcu. Naći ćemo način da im kupimo berač za višnje''.  

U projekat rashladne komore u Štipini uloženo je oko 12 hiljada evra.