Dobrobit za životinje i ljude

ORCA, organizacija civilnog društva koja brine o dobrobiti životinja i zaštiti životne sredine u Srbiji i opština Knjaževac priveli su kraju projekat ''Dobrobit za sve''. Rezultati su predstavljeni juče na konferenciji za medije.

Cilj projekta ''Dobrobit za sve'', koji je nevladina organizacije ORCA, realizovala sa opštinom Knjaževac, bio je da se, uvođenjem visokih standarda, unapredi stočarska proizvodnja, koja u Srbiji treba da bude šansa za izvoz mesa u zemlje Evropske unije i proizvodnju sigurne i zdrave hrane, kaže direktor ORCA-e Elvir Burazerović.


''Stočarska proizvodnja treba da bude šansa za izvoz stočarskih proizvoda u Evropsku uniju. Zato je vrlo bitno da se uvedu standardi, koje će prepoznati potrošači u EU. Projekat ''Dobrobit za sve je, upravo, imao cilj da unapredi stočarsku proizvodnju i da izračuna da li postoji ekonomska opravdanost za primenu standarda i da li je Srbija spremna za tako nešto.''


Kroz ovaj projekta ORCA je osnovala Resurs centar za dobrobit životinja i opremila pet kancelarija u lokalnim samoupravama (od koji je jedna u Knjaževcu), rekla je zamenica predsednika opštine Ljubica Nikolić.


''Otvorili smo vrata za dalje projekte u ovoj oblasti, da bismo znali kako da svojim građanima omogućimo da na odgovarajući način postupaju sa životinjama i odnose se prema okolini, a i kako da lokalna samouprava, sa ostalim subjektima, novac koji dobija na pravilana način iskoristi.''

Projekat je sproveden uz podršku Evropske unije i Austrijske razvojne agencije.  Resurs centar, koji je osnovan i u Knjaževcu trebalo bi da obezbedi informacije, savetodavnu podršku i obuku poljoprivrednim proizvođačima i drugim zainteresovanim stranama, uključenim u poljoprivrednu proizvodnju. Istovremeno, Resurs centar je i mehanizam za istraživanje i monitoring stanja u ovoj oblasti i umrežavanje svih zainteresovanih strana.