Do 15. plaćanje poreza na imovinu

Do 15. plaćanje poreza na imovinu

Rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal je do 15. februara, obavestila je lokalna poreska administracija.

 

Poreski obveznici (fizička lica, pravna lica i preduzetnici) svoju obavezu treba da izmire na vreme, kako bi izbegli obračun I naplatu zakonom propisane kamate i prekršaja zbog kašnjenja uplate, saopštila je poreska administracija lokalne samouprave.