Divac fondacija i Opština pomažu mlade poljoprivrednike

U opštini Knjaževac danas su potpisani ugovori sa četrnaestoro mladih ljudi, koji su dobili bespovratna sredstava za razvoj poljoprivrede. Sredstva su obezbedjenja iz projekta „Divac poljoprivredni fondovi u opštini Knjaževac“. Projekat je vrednan dva milona dinara, a opština Knjaževac realizuje ga u saradnji sa fondacijom „Ana i Vlade Divac“.

Opština Knjaževac i Divac fondacija sredstva su obezbedili kroz projekat ''Divac poljoprivredni fondovi'', vredan dva miliona dinara, kazao je Marko Stojanović, pomoćnik predsednika Opštine.

''Ove godine smo imali 37 prijava po unapred određenim kriterijumima Divac fondacije, koja je odabrala 20. Njih smo obišli i 14 gazdinstava je dobilo neki vid pomoći – priključne mašine, freze, pomoć u građevinskom materijalu...''

Već četiri godine knjaževačka opština i Fondacija ''Ana i Vlade Divac'' izlaze u susret potrebama mladih poljoprivrednika, rekla je Nada Obradović, ekonomska savetnica u ovoj fondaciji.

''Ovo je četvrta godina kako sarađujemo. Puni ste ideja i dosta para se izdvaja za mlade poljoprivrednike i poljoprivredu uopšte.''

 Fondacija Divac i opština Knjaževac do sada su obezbedili podršku u materijalu, sadnicama, mehanizaciji, grlima stoke za 78 gazdinstava, vrednu oko 10 miliona dinara.