Dete – brend Srbije

U društvenom klubu Doma kulture održana je javna rasprava na temu povećanja nataliteta kao i raspodele sredstava Fonda za povećanje nataliteta.

Predstavljen je dosadašnji rad Fonda a građani su mogli da daju predloge i sugestije kako da ovo telo postane efikasnije.  Za 2013. godinu sredstva Fonda za povećanje nataliteta iznose 6.500.000 dinara i to je najveća do sada izdvojena suma iz budžeta opštine Knjaževac.