Debata o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu

Debata o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu

Opština Knjaževac, u saradnji sa Ministarstvom urbanizma i građevinarstva i nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), organizuje javnu debatu na temu energetske efukasnosti u zgradarstvu.

Debata kojoj će prisustvovati domaći i strani stručnjaci iz oblasti energetske efikasnosti, predstavnici finansijskih institucija, održaće se 29. oktobra 2013. godine u sali Doma kulture sa početkom u 12:00 časova.