Današnja Politika : Značajne reforme u Knjaževcu

Današnja Politika : Značajne reforme u Knjaževcu

Knjaževac je druga lokalna samouprava u istočnom delu Srbije koja je prošla kroz značajne administrativne reforme, navodi se u tekstu koji je objavio Tanjug, a preneo dnevni list Politika, komentarišući sertifikat NALED - a, koji je Knjaževac dobio kao grad sa povoljnim poslovnim okruženjem.

 

Ocena kojom je Knjaževac ispunio 12 osnovnih kriterijuma i više od 80 potkriterijuma iznosi 83,9 od mogučih 100. Maksimalne ocene zaslužene su u kategorijama koje se odnose na dokazivanje kreditne sposobnosti opštine, kao i na transparentnost poreske politike i politike naplate lokalnih taksi. Visoke ocene zaslužene su i za formiranje funkcionalne kancelarije za lokalni ekonomski razvoj - Agencija za razvoj Knjaževca (90, 5) i kreiranje strateškog plana lokalnog razvoja za period 2010 - 2020 (87,5). Među značajnim pomacima koje je opština Knjaževac napravila u pravcu ekonomskog razvoja ističe se usvajanje Strategije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala, kojim je, pored 19 ranije utvrđenih potencijalnih lokacija za izgradnju energetskih objekata, dodato još 39. Agencija za razvoj Knjaževca uvrstila je 17 kompanija koje su pokazale najveću mogućnost za dalji razvoj u Evropsku mrežu preduzetništva, najveću mrežu za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća kroz povezivanje sa potencijalnim partnerima, u koju je uključeno 50 zemalja, navodi agencija Tanjug, a prenosi današnja Politika.