Četvrta akcija suzbijanja komaraca

Četvrta akcija suzbijanja komaraca

Opština Knjaževac, organizuje četvrtu akciju suzbijanja komaraca. Preduzeće „SANIT M&M“ D.O.O. iz Niša, će u ponedeljak, 31. avgusta, obaviti tretman suzbijanja komaraca na teritoriji grada.

Suzbijanje odraslih formi komaraca počinje od 5,00 časova ujutru i vrši se ekološkim preparatom uređajima sa zemlje koji prave aerosolnu maglu.Tretmanom će biti obuhvaćene sledeće površine:
prostor gradske deponije,ušće- železnički most, drvored gradskih ulica i parkova ( Knjaza Miloša 1, Knjaza Miloša 2, Kaplarova, Spomen park, gradski park, Park 88 stabala, oko doma kulture, šetalište pored Svrljiškog Timoka, ulica 22. decembar, izletište Jevik, Gurgusovačka kula i Džervinovo naselje, kupalište Banjica i okolni prostor bazena.

Da bi se ovaj tretman uspešno realizovao i izbegle neželjene posledice Preduzeće „SANIT M&M“ poziva građane da u vreme tretmana ne borave na pomenutim lokacijama niti da izvode kućne ljubimce i da prozore svojih stambenih jedinica u ranim jutarnjim časovima drže zatvorenim.Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava.

Suzbijanje larvi komaraca počinje od 7:30 časova  i vrši se razbacivanjem granula ekološkog preparata u vodena staništa komaraca. Ovim tretmanom će biti obuhvaćene sledeće površine:priobalje Svrljiškog Timoka (od Rgošta do ušća), Trgoviškog Timoka (od kamenoloma do ušća) i deo Belog Timoka (od ušća do železničkog mosta), Banjica i prostor oko bazena i Jezava.

Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca. Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti kod građanstva.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju izvođenju .