Budi mudar!

Predstavljanjem projekta ''Ne pozdravljaj se sa životom, budi mudar!'' u Knjaževcu je počela realizacija Lokalnog akcionog plana za prevenciju i suzbijanje bolesti zavisnosti.

Projekat finansira OEBS, a cilj je bolja informisanost učenika osnovnih i srednjih škola o štetnosti psihoaktivnih supstanci.