Akcija suzbijanja komaraca i krpelja

Akcija suzbijanja komaraca i krpelja

U četvrtak, 23. juna, u Knjaževcu će se obaviti prvi tretman suzbijanja odraslih formi i larvi komaraca i krpelja na teritoriji grada.

 

Suzbijanje odraslih formi komaraca i larvi počinje od 5,00 časova ujutru i vrši se ekološkim preparatom AQUA K-OTHRINE EW20 ULV uređajima sa zemlje koji prave aerosolnu maglu.

Suzbijanje larvi komaraca počinje od 8,00 časova ujutru i vrši se razbacivanjem granula ekološkog preparata LARVASTOP ZG .

Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom na bazi regulatora rasta sa specifičnim dejstvom na larve komaraca.Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti kod građanstva.

Tretmanom će biti obuhvaćene sledeće površine: prostor gradske deponije, Jezava ševar ( lokacija između bolnice i železničke pruge ). Na ostalim površinama, kao što su: ušće- železnički most, drvored gradskih ulica i parkova ( Knjaza Miloša 1, Knjaza Miloša 2, Kaplarova, Spomen park, gradski park, Park 88 stabala, oko Doma kulture, šetalište Svrljiški Timok, Ulica 22. decembar, Jevik, Kula i Džervinovo naselje, kupalište Banjica i prostor oko bazena, tretman će biti izvršen u petak, 24. juna.

Suzbijanje krpelja obaviće se u petak, 24. juna od 8:00 do 18:00 časova, i vršiće se uređajima IGEBA u 15 HDM i motornim leđnim prskalicama.

Tretmanom će biti obuhvaćene sledeće površine: centralni gradski park, Sredorek, Park – 88 stabala, Spomen park, zelene površine sa dečjim igračkama (kod bolnice, kod Centra za socijalni rad, kod „Malog predaha“, na „Boševu“, okolni prostor sportskog terena u Džervinovom naselju, Vojne bašte, igralište kod Kamiondžije 2, zelene površine u OŠ „Dubrava“, zelene površine u dvorištima predškolskih ustanova („Crvenkapa“, „Naša radost“, „Snežana“, „Kolibri“ u Minićevu), na Banjici – zelene površine, okolni prostor bazena, Baranica izletište, Dom za vaspitavanje mladeži i izletište Jevik, zelene površine „Kula“, kao i na drugim površinama utvrđenim direktnim monitoringom na terenu. Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom Aqua K-Othri na bazi deltametrina.

Da bi se ovaj tretman uspešno realizovao i izbegle neželjene posledice Preduzeće EKO-SAN, BEOGRAD poziva građane da u vreme tretmana ne borave na pomenutim lokacijama niti da izvode kućne ljubimce i da prozore svojih stambenih jedinica u ranim jutarnjim časovima drže zatvorenim. Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenski uslovi pogoduju izvođenju .