102. sednica Opštinskog veća

102. sednica Opštinskog veća

Danas je održana 102. sednica Opštinskog veća.

 

Na dnevnom redu bilo je 16 tačaka, među kojima i razmatranje izveštaja o poslovanju Turističke organizacije opštine Knjaževac za 2014. godinu, razmatranje predloga rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o realizaciji programa poslovanja Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju za 2014. godinu, razmatranje izveštaja o stručnoj oceni prijava – projekta udruženja. S obzirom na kompleksnost i važnost izveštaja o poslovanju Turističke organizacije i izveštaja o realizaciji programa poslovanja Direkcije za razvoj, kao i o oceni prijava – projekata udruženja, većnici su najviše pitanja imali oko ovih tačaka dnevnog reda tako da je i najviše vremena urošeno na raspravu o njima. Ove tačke, kao i ostalih 13, usvojene su jednoglasno.